Miræus Lectures

Sinds 2009 organiseert de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis boekhistorische lezingen die de boekgeschiedenis in de Nederlanden in een internationaal perspectief plaatsen. De lezingen zijn vernoemd naar de Antwerpse historicus en bibliothecaris Aubertus Miræus (1573-1640).

De Miræus Lectures vinden plaats op woensdagavond in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en zijn gratis toegankelijk. Vooraf inschrijven is wel gewenst via de website van de bibliotheek.

Naast de Antwerpse lezingen wordt jaarlijks ook een Brugse Miræus Lecture georganiseerd in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Brugge, Grootseminarie Brugge en de Cultuurbibliotheek Stock Laureyns.

Een overzicht van alle lezingen sinds 2009 vindt u hier. De meeste lezingen worden opgenomen en zijn als podcast beschikbaar. In 2020 en 2021 werden enkele online-lezingen opgenomen.

De Miræus Lectures worden georganiseerd met de steun van:

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Brill Publishers
Cultura Fonds De Eik

Seizoen 2023-2024

27 maart 2024 om 18u30
Renaud Adam (ULiège)
Censorship and Biblioclasm in the Low Countries
(15th-16th centuries)
Meer info

24 april 2024
Virginia Blanton (University of Missouri-Kansas City)
The Afterlives of Syon Abbey Books
Meer info

6 juni 2024
Lieve Watteeuw (KU Leuven)
Restauratie van manuscripten in de vroegmoderne tijd. De bibliotheek van de Abdij Ten Duinen in focus
Deze lezing gaat door in het Grootseminarie Brugge.
Meer info

Aubertus Miræus

Toen de Antwerpse bisschop Joannes Miræus een bibliotheek instelde om het intellectuele niveau van de geestelijkheid in zijn bisdom op te krikken, benoemde hij zijn neef Aubertus Miræus (1573-1640) tot bibliothecaris. Aubertus Miræus stond bekend als één van de beste Zuid-Nederlandse historici van zijn generatie, en een aantal van zijn werken wordt nog altijd gebruikt.

Ook als bibliothecaris was Miræus ambitieus en systematisch: hij overtuigde het stadsbestuur van Antwerpen ervan om de bisschoppelijke en de stedelijke boekencollecties te fusioneren, produceerde de eerste gedrukte bibliotheekcatalogus in de Zuidelijke Nederlanden (1609), en wist door middel van schenkingen de collectie aanzienlijk uit te breiden. Hij legde de basis voor wat nu de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is: het overgrote deel van de boeken die in zijn catalogus vermeld staan, bevindt zich nog steeds in de rekken.