Over VWB

De Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis (VWB) verenigt iedereen die onderzoek doet naar of belangstelling heeft voor de geschiedenis van het handgeschreven, gedrukte en elektronische boek. Zij telt onder haar leden wetenschappers, bibliothecarissen, conservators en boekenliefhebbers.

De VWB wil iedereen die beroepsmatig of uit interesse bezig is met de studie van het boek bij elkaar brengen om kennis uit te wisselen, initiatieven te ondersteunen en nieuw onderzoek aan te moedigen. Ze doet dit met een open blik op wat er buiten Vlaanderen en in andere vakgebieden gebeurt.

Bestuur

  • Voorzitter: Steven Van Impe
  • Secretaris: Zanna Van Loon
  • Penningmeester, Miræus Lectures, website: Alexander Soetaert

Contact: vlaamsewerkgroepboekgeschiedenis@outlook.com

Adres en bankgegevens

Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis vzw
Ondernemingsnummer 0669.692.849

Generaal De Ceuninckstraat 66
2800 Mechelen

IBAN: BE25 0635 8578 7782
BIC: GKCCBEBB

Geschiedenis

Tot 1995 kwamen Belgische boekhistorici regelmatig samen op de tweetalige vergaderingen van de NFWO-contactgroep ‘Zeldzame en kostbare documenten’. Het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek werd echter gefederaliseerd. Anders dan het Franstalige FNRS besloot FWO-Vlaanderen om de contactgroepen niet meer te subsidiëren. Toch bleef de behoefte aan regelmatige bijeenkomsten bestaan. In 1996 werd daarom de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis opgericht. Het werd een feitelijke vereniging waarvan de werking uitsluitend met lidgelden werd gefinancierd. Sinds 2017 is de VWB een vzw.

Van bij de aanvang telde de VWB een veertigtal leden die een- of tweemaal per jaar samenkwamen. De bijeenkomsten vonden plaats op boekhistorisch relevante locaties. Tot het vaste programma behoorden een uiteenzetting over de plaatselijke bibliotheekcollecties, een huishoudelijke vergadering en een of twee presentaties door jonge onderzoekers. Regelmatig werden ook buitenlandse sprekers uitgenodigd voor een lezing over hun lopend onderzoek.

Bij herhaling werd een groter initiatief opgezet in samenwerking met andere partners. De afronding van de eerste fase van het STCV-project was in 2003 de aanleiding voor een studiedag over Boekgeschiedenis in Vlaanderen: nieuwe instrumenten en benaderingen, als contactforum van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. In 2004 vond in het Antwerpse provinciehuis een colloquium plaats over Abdijbibliotheken: heden, verleden en toekomst. En in 2005 organiseerde de werkgroep in de Brusselse Academie een contactforum over Boekgeschiedenis in het kwadraat: context en casus. Deze studiedagen konden steeds op grote belangstelling rekenen, ook van onderzoekers die geen lid waren van de VWB.

Sinds 2009 organiseert de VWB jaarlijks meerdere Miræus Lectures in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen. In 2018 verscheen het eerste deel in een nieuwe publicatiereeks van de VWB, Augetur.

Alle bijeenkomsten van de werkgroep werden steeds aangegrepen als een uitstekende gelegenheid om in een ongedwongen sfeer informatie uit te wisselen en de persoonlijke banden tussen boekhistorici aan te halen.

Alle bijeenkomsten van de werkgroep werden steeds aangegrepen als een uitstekende gelegenheid om in een ongedwongen sfeer informatie uit te wisselen en de persoonlijke banden tussen boekhistorici aan te halen.