De Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis brengt iedereen samen die bezig is met de studie van het historische boek: wetenschappers, bibliothecarissen, conservators en boekenliefhebbers.

Miræus Lectures

6 juni 2024 • Lieve Watteeuw
Restauratie van manuscripten in de vroegmoderne tijd.
De bibliotheek van de Abdij Ten Duinen in focus

Het logo van de VWB is gebaseerd op het drukkersmerk van de Antwerpse drukkersfamilie Trognesius. Het vertolkt het voornaamste doel van de vereniging: het vuur van de boekgeschiedenis aanwakkeren door boekhistorici samen te brengen, nieuwe initiatieven bekend te maken en jonge onderzoekers actief te betrekken bij het netwerk van al wie in Vlaanderen een belangstelling heeft voor de geschiedenis van het handgeschreven, gedrukte en elektronische boek.